Broekpolder

Nieuws

Broekpolder Event
  • 27 oktober 2021

Broekpolder Event

Afgelopen 27 oktober vond het Broekpolder Event plaats bij de Wollebrand. Een bijeenkomst waarbij alle eigenaren uit de polder welkom waren. De grote opkomst en gezellige sfeer zorgen voor een geslaagde bijeenkomst! Naast een hapje en een drankje, werd er ook nog flink gewerkt en gediscussieerd. Al deze informatie zal worden meegenomen in het vervolg van de ontwikkeling van de Ruimtelijke Visie van de polder in 2040. Het verslag van deze middag is te vinden in de ledenomgeving.

Stem uit de Polder - André Zuidgeest
  • 9 september 2021

Stem uit de Polder - André Zuidgeest

In de tweede editie van Stem uit de Polder, waarin ondernemers en huiseigenaren uit Broekpolder aan het woord komen, is André Zuidgeest te gast. Klik hier om de visie van deze ondernemer te lezen.

Eerste compartimentenbijeenkomst
  • 1 juli 2021

Eerste compartimentenbijeenkomst

Voorlopig hebben we Broekpolder in acht stukken verdeeld; acht compartimenten. Afgelopen 1 juli is de aftrap met compartiment 1 geweest om in gesprek te gaan met de eigenaren die in de polder wonen. De woningeigenaren die aan de woonlinten wonen worden hier in een later stadium bij betrokken. Al met al was het een goede bijeenkomst waar met veel liefde gesproken werd over het wonen en werken in Broekpolder en waar veel begrip getoond werd voor de verschillende belangen. De bereidheid om hier samen te werken aan het “herinrichtingsplan” van compartiment 1 is hierbij unaniem uitgesproken.

Introductie

Broekpolder 2040

De Broekpolder, een belangrijke tuinbouwomgeving in het Westland, heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Ondernemers, bewoners, gemeente, provincie en ETP hebben ervoor gekozen om dit traject gezamenlijk in te gaan. En bovenal: op gelijkwaardige basis. Een uniek en grensverleggend proces, dat kan uitgroeien tot een aanpak voor andere tuinbouwgebieden in Nederland.

De coöperatie Broekpolder2040 is een coöperatie van ondernemers en huiseigenaren uit Broekpolder die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de polder. De coöperatie heeft als doel het ontwikkelen/herstructureren van de Broekpolder tot een gebied waarin:

  • We samen een goede balans hebben tussen wonen & werken: een duurzaam en toekomstbestendig Broekpolder waar we met z’n allen trots op zijn;
  • Bedrijven continuïteitsperspectief hebben en een beter rendement kunnen halen; 
  • Bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving.

Om dit te bekrachtigen is er een convenant getekend tussen de coöperatie Broekpolder2040 en gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. In dit convenant zijn meerjarige afspraken tussen de coöperatie en de overheden geregeld over samenwerking, planvorming, planontwikkeling en ondersteuning.

Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt met de steun van Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland.

Introductie
klik om te vergroten

Agenda bijeenkomsten 2021

Mocht u als lid belangstelling hebben, kunt u zich aanmelden via info@broekpolder2040.nl. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden achter de inlogpagina via leden.

Themagroepen en initiatieven

De coöperatie zorgt er voor dat themagroepen (Energie, Water, Ruimte, Huisvesting en Samen/Trots) vanuit Broekpolder nadenken over de ontwikkeling van het gebied. Ook vinden er allerlei initiatieven en ontwikkelprojecten plaats. Deze initiatieven zijn een onderdeel van het proces Dromen naar Doen.

Mocht u als lid belangstelling hebben om aan een themagroep deel te nemen dan kunt u zich aanmelden via info@broekpolder2040.nl.

Introductie
klik om te vergroten

Organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Juliëtte Zwinkels

Huiseigenaar

Erik Persoon

Forever Plants

Marcel van der Knaap

RIMATO

Marcel van der Voort

Van Schie Potlelies

Leden

Ben u lid van de coöperatie dan kunt u hier inloggen en meer informatie vinden over de coöperatie, bestuursvergaderingen, themagroepen en initiatieven. 

Indien u nog geen lid bent van de coöperatie dan kunt u het lidmaatschapsformulier via info@broekpolder2040.nl opvragen. Nadat u deze heeft ingevuld en ondertekend, kunt u deze mailen naar info@broekpolder2040.nl of sturen naar: Florpartners, Jupiter 470, 2675 LX Honselersdijk. 

Contact-gegevens

Wilt u meer informatie?

E-mail

info@broekpolder2040.nl