Introductie

Broekpolder 2040

De Broekpolder, een belangrijke tuinbouwomgeving in het Westland, heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Ondernemers, bewoners, gemeente, provincie en ETP hebben ervoor gekozen om dit traject gezamenlijk in te gaan. En bovenal: op gelijkwaardige basis. Een uniek en grensverleggend proces, dat kan uitgroeien tot een aanpak voor andere tuinbouwgebieden in Nederland.

De coöperatie Broekpolder2040 is een coöperatie van ondernemers en huiseigenaren uit Broekpolder die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de polder. De coöperatie heeft als doel het ontwikkelen/herstructureren van de Broekpolder tot een gebied waarin:

  • We samen een goede balans hebben tussen wonen & werken: een duurzaam en toekomstbestendig Broekpolder waar we met z’n allen trots op zijn;
  • Bedrijven continuïteitsperspectief hebben en een beter rendement kunnen halen; 
  • Bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving.

Om dit te bekrachtigen is er een convenant getekend tussen de coöperatie Broekpolder2040 en gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. In dit convenant zijn meerjarige afspraken tussen de coöperatie en de overheden geregeld over samenwerking, planvorming, planontwikkeling en ondersteuning.

Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt met de steun van Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland.

Introductie
klik om te vergroten
Broekpolder

Nieuws

De eerste werkgroep Ontwikkelperspectief
  • 6 juli 2022

De eerste werkgroep Ontwikkelperspectief

Op woensdag 6 juli vond de eerste Werkgroep Ontwikkelperspectief plaats. Het ontwikkelperspectief is een gebiedsvisie voor Broekpolder, welke uiteindelijk moet leiden tot een nieuw bestemmingsplan. Onder leiding van landschapsarchitect Jeroen Leemans werkt deze groep van 14 bewoners en ondernemers uit de polder, samen met een aantal gespecialiseerde ambtenaren van Gemeente Westland en Delfland aan de contouren van Broekpolder in 2040. Tijdens deze editie stonden de verschillende gewenste woonmilieus centraal. Op 18 augustus vindt de volgende bijeenkomst plaats die handelt over het Tuinbouwbedrijfsterrein van de toekomst. Verder staan er nog bijeenkomsten gepland op 31 augustus en op 22 september. Vervolgens gaan we in het najaar met dit tussentijdse resultaat terug naar de achterban via de Algemene Ledenvergadering. Het uiteindelijke doel is dat de Gemeenteraad begin 2023 akkoord geeft op het Ontwikkelperspectief.

Broekpolder Café - Energie
  • 22 juni 2022

Broekpolder Café - Energie

Dit Broekpolder Café stond in het teken van energie. Erik Persoon, voorzitter van Coöperatie Trias Westland, heeft ons meegenomen in de wereld van Geothermie, ofwel aardwarmte. Broekpolder is (ook) op dit gebied uniek, omdat er binnenkort een aanvang wordt gemaakt met de vierde aardwarmteput die Broekpolder van duurzame warmte voorziet. Na de presentatie heeft iedereen met elkaar nog kunnen spreken over de nodige onderwerpen en vragen. Een goed gemixt gezelschap van ondernemers en bewoners uit het gebied, het bestuur van de coöperatie en het projectbureau Florpartners. U bent op woensdag 21 september van harte welkom op het volgende Broekpolder Café. De presentatie van deze Broekpolder Café staat op de ledenomgeving.

Algemene ledenvergadering
  • 8 juni 2022

Algemene ledenvergadering

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2022 heeft plaatsgevonden. Hier is het proces sinds de laatste ALV besproken en de planning voor 2022. Er zijn twee nieuwe bestuursleden aangesteld: Ellen de Koning en Emiel Barendse. Na het delen van informatie is er vooral aandacht besteed aan de vragen die vanuit de leden gesteld werden. Wil je voortaan ook bij de ledenvergaderingen betrokken zijn om geïnformeerd te blijven en mee te praten? Word dan lid van Coöperatie Broekpolder2040. 

Stem uit de Polder - Emiel Barendse
  • 6 mei 2022

Stem uit de Polder - Emiel Barendse

Dit keer is Emiel Barendse te gast in onze rubriek. Emiel is bewoner en ondernemer op de Harteveldlaan. In 2002 heeft hij  met zijn zwager Adri van Kester een nieuwe potplantenkwekerij gebouwd, het huidige BK Plant. Zij zijn gespecialiseerd in het telen van Curcuma en Scindapsus en dit doen zij op ruim twee hectare. Klik hier om het hele interview te lezen. 

Eerste Broekpolder Café: een groot succes
  • 23 maart 2022

Eerste Broekpolder Café: een groot succes

Op woensdag 23 maart vond het eerste Broekpolder Café plaats in de Jachthaven in Kwintsheul. Op deze bijeenkomst, welke bedoeld is om de eigenaren uit het gebied te informeren, maar ook een informeel samenzijn te organiseren, waren meer dan 55 eigenaren uit het gebied aanwezig. De aftrap werd gedaan door Florpartners, het projectbureau van Coöperatie Broekpolder2040. Zij informeerden de aanwezigen over waar we op dit moment mee bezig zijn om de droom van Broekpolder2040 te verwezelijken. Vervolgens is er ingezoomd op het thema Water waar Hugo Vreugdenhil van Hoogheemraadschap Delfland (een van de convenantpartners) ons in klare taal informeerde. Na de presentatie werd er ruim de tijd genomen om alle vragen te stellen onder het genot van een borrel. Alle sheets van deze bijeenkomst zijn terug te vinden in de ledenomgeving van Broekpolder2040. Dank voor uw aanwezigheid en tot op het volgende Broekpolder Café op 22 juni!

Stem uit de Polder - Ellen de Koning
  • 24 februari 2022

Stem uit de Polder - Ellen de Koning

Ellen de Koning is onlangs als aspirant-bestuurslid toegetreden bij Coöperatie Broekpolder2040. In de derde editie van de Stem uit de Polder maken we verder kennis met haar. Klik hier om het hele interview te lezen.

Agenda bijeenkomsten 2022

Mocht u als lid belangstelling hebben, kunt u zich aanmelden via info@broekpolder2040.nl. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden achter de inlogpagina via leden.

Themagroepen en initiatieven

De coöperatie zorgt er voor dat themagroepen (Energie, Water, Ruimte, Huisvesting en Samen/Trots) vanuit Broekpolder nadenken over de ontwikkeling van het gebied. Ook vinden er allerlei initiatieven en ontwikkelprojecten plaats. Deze initiatieven zijn een onderdeel van het proces Dromen naar Doen.

Mocht u als lid belangstelling hebben om aan een themagroep deel te nemen dan kunt u zich aanmelden via info@broekpolder2040.nl.

Introductie
klik om te vergroten

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Erik Persoon

Forever Plants

Juliëtte Zwinkels

Huiseigenaar

Marcel van der Knaap

Roots

Ellen de Koning

Huiseigenaar

Emiel Barendse

BK Plant

Leden

Ben u lid van de coöperatie dan kunt u hier inloggen en meer informatie vinden over de coöperatie, bestuursvergaderingen, themagroepen en initiatieven. 

Indien u nog geen lid bent van de coöperatie dan kunt u het lidmaatschapsformulier via info@broekpolder2040.nl opvragen. Nadat u deze heeft ingevuld en ondertekend, kunt u deze mailen naar info@broekpolder2040.nl of sturen naar: Florpartners, Postbus 666, 2675 ZX Honselersdijk. 

Contact­gegevens

Wilt u meer informatie?

E-mail

info@broekpolder2040.nl

FAQ

UNDER CONSTRUCTION