Broekpolder 2040

 

De Broekpolder is een belangrijk gebied in het Westland, met duizenden inwoners, ruim honderd ondernemers ruim 425 hectare kassen en een natuurgebied van 40 hectare. Het gebied heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Ondernemers, bewoners, gemeente, provincie en Hoogheemraadschap werken daarin samen, op gelijkwaardige basis.

Coöperatie Broekpolder2040 bestaat uit ondernemers en huiseigenaren uit Broekpolder die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de polder. De coöperatie heeft als doel het ontwikkelen/herstructureren van Broekpolder tot een gebied waarin:

  • Er een goede balans is tussen wonen & werken
  • Bedrijven continuïteitsperspectief hebben en een beter rendement kunnen halen
  • Bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving.

Om dit te bekrachtigen is er een convenant getekend tussen de coöperatie Broekpolder2040 en gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. Hierin zijn meerjarige afspraken vastgelegd over samenwerking, planvorming, planontwikkeling en ondersteuning. Een uniek en grensverleggend proces, dat kan uitgroeien tot een voorbeeldaanpak voor andere tuinbouwgebieden in Nederland.

Zo maken we samen een duurzaame en toekomstbestendige Broekpolder waarop we met ons allen trots zijn.

Introductie
klik om te vergroten
Broekpolder

Nieuws

De definitieve versie van het Ontwikkelperspectief Broekpolder2040
  • 26 juni 2024

De definitieve versie van het Ontwikkelperspectief Broekpolder2040

Dinsdag 18 juni is het Ontwikkelperspectief overhandigd aan de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Ben je benieuwd naar het ontwikkelperspectief? Lees hier de overhandigde versie van het ontwikkelperspectief.

De Coöperatie Broekpolder2040 kijkt uit naar het verdere verloop van het proces en naar de toekomst van de Broekpolder!

 

 

Overhandiging Ontwikkelperspectief toekomstbestendige Broekpolder
  • 18 juni 2024

Overhandiging Ontwikkelperspectief toekomstbestendige Broekpolder

 

 

Op 18 juni overhandigde voorzitter Erik Persoon namens Coöperatie Broekpolder2040 het Ontwikkelperspectief aan de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Een mooie mijlpaal, bereikt door gezamenlijke inspanningen van ondernemers en bewoners.

Het Westlands Museum, gelegen in de Broekpolder, was de plaats waar overheidsinstanties het document kregen aangeboden. Erik Persoon: 'Ik ben heel tevreden met dit intensieve proces met al mijn buren in de polder. En zeer benieuwd naar het vervolg: de gemeenteraad gaat de visie nu behandelen. Daarbij wordt ook goed gekeken naar wat de plannen gaan kosten en wat het oplevert.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Uitnodiging laanbijeenkomsten
  • 14 mei 2024

Uitnodiging laanbijeenkomsten

Coöperatie Broekpolder 2040 nodigt alle bewoners en ondernemers uit voor de laanbijeenkomsten om het nieuwe ontwikkelperspectief te presenteren. Tijdens de bijeenkomst nemen wij u mee langs de voornaamste onderwerpen en delen wij het vervolgproces. De polder is ingedeeld in 4 deelgebieden en voor ieder deelgebied wordt één avond georganiseerd. Op deze manier kunnen we alles met elkaar doornemen.

Wij zien graag zoveel mogelijk mensen. De exacte locatie per deelgebied wordt later bekend gemaakt. Wilt u zich aanmelden? Stuur een mail naar info@broekpolder2040.nl dan delen wij de verdere details zoals datum, tijdstip en locatie met u.  

We kijken uit naar uw komst!

Agenda bijeenkomsten 2024

Mocht u als lid belangstelling hebben, kunt u zich aanmelden via info@broekpolder2040.nl. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden achter de inlogpagina via leden.

Ontwikkeling

Broekpolder2040 is een zogenoemd bottom-up proces. Niet de overheid neemt het initiatief, maar de ondernemers en de inwoners. ‘Iedereen mag meedenken en meedoen’ is dan ook het motto van de coöperatie Broekpolder 2040.

Dat meedenken en meedoen gebeurt onder meer via werkgroepen en tijdens bijeenkomsten. Zo is er de werkgroep Ontwikkelperspectief. Deze werkgroep heeft de verantwoordelijkheid om de belangen van de polder als geheel te behartigen. Het ontwikkelperspectief bestaat uit een conceptueel en een ruimtelijk onderdeel. Het concept en de innovatieve aanpak zijn ontwikkeld met ondersteuning van het Innovatiefonds Hagelunie

Introductie

Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Iedereen –ondernemers én inwoners – doet zijn best om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Samenwerking is daarin vaak de sleutel. Daarom is Coöperatie Broekpolder2040 gestart met het project ‘Energie Transitie Broekpolder 2040’.

Daarmee laten we zien dat een collectieve aanpak van de energietransitie door ondernemers meer effect heeft dan wanneer ondernemers individueel maatregelen nemen.

In 2023/24 wordt voor een groot aantal ondernemers in kaart gebracht hoe zij aan de slag kunnen met de energietransitie. Daarnaast komt er een plan voor de gehele Broekpolder: hoe kan de energietransitie voor het gehele gebied eruitzien? Vanuit het project Energietransitie bieden wij ondernemers in de Broekpolder een reeks van inspirerende kennissessies en cursussen over dit onderwerp. 

De gebiedscoöperatie Broekpolder 2040 ontwikkelt samen met Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland een overdraagbare aanpak voor de energietransitie van glastuinbouwgebieden en het creëren van de randvoorwaarden van een duurzaam verdienmodel voor het glastuinbouwgebied als geheel. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

 

Introductie

Organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Erik Persoon

Forever Plants

Juliƫtte Zwinkels

Huiseigenaar

Jan van den Enden

Huiseigenaar

Stephanie van der Gulik

Huiseigenaar

Emiel Barendse

BK Plant

Leden

Bent u lid van de Coöperatie Broekpolder 2040, dan kunt u hier inloggen en meer informatie vinden over de coöperatie, bestuursvergaderingen, themagroepen en initiatieven.

 

Indien u nog geen lid bent van de coöperatie, dan kunt u het lidmaatschapsformulier via info@broekpolder2040.nl opvragen. Nadat u deze heeft ingevuld en ondertekend, kunt u deze mailen naar info@broekpolder2040.nl of sturen naar: Florpartners, Postbus 666, 2675 ZX Honselersdijk.

Contact-gegevens

Wilt u meer informatie?

E-mail

info@broekpolder2040.nl