Broekpolder 2040

 

De Broekpolder, een belangrijke tuinbouwomgeving in het Westland, heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Ondernemers, bewoners, gemeente, provincie en Hoogheemraadschap hebben ervoor gekozen om dit traject gezamenlijk in te gaan. En bovenal: op gelijkwaardige basis. Een uniek en grensverleggend proces, dat kan uitgroeien tot een voorbeeldaanpak voor andere tuinbouwgebieden in Nederland.

Coöperatie Broekpolder2040 is een coöperatie van ondernemers en huiseigenaren uit Broekpolder die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de polder. De coöperatie heeft als doel het ontwikkelen/herstructureren van Broekpolder tot een gebied waarin:

 • We samen een goede balans hebben tussen wonen & werken: een duurzaam en toekomstbestendig Broekpolder waar we met z’n allen trots op zijn;
 • Bedrijven continuïteitsperspectief hebben en een beter rendement kunnen halen; 
 • Bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving.

Om dit te bekrachtigen is er een convenant getekend tussen de coöperatie Broekpolder2040 en gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. In dit convenant zijn meerjarige afspraken tussen de coöperatie en de overheden geregeld over samenwerking, planvorming, planontwikkeling en ondersteuning.

De Coöperatie initieert in samenspraak met bewoners, glastuinbouwondernemers en andere direct belanghebbenden in het gebied plannen en projecten voor het gebied Broekpolder. 

Introductie
klik om te vergroten
Broekpolder

Nieuws

Stem uit de Polder - Gertjan Sosef
 • 22 mei 2023

Stem uit de Polder - Gertjan Sosef

Goed en dapper dat jullie tot deze conclusie zijn gekomen. We zijn door dit proces nog dichter bij elkaar gekomen, letterlijk en figuurlijk. Eén opmerking heb ik wel, “We zijn niet de mooiste tuinbouwpolder van het West-land… maar van heel Nederland!!” Dit was de reactie van Gertjan Sosef op de brief die we vanuit de coöperatie Broekpolder 2040 naar de Broekpoldernaren hebben ver-stuurd. Gertjan is ondernemer in de polder een heeft zijn bedrijf aan de Sprongenloet. Klik hier om het hele interview te lezen

Stem uit de Polder - Erik Persoon
 • 21 mei 2023

Stem uit de Polder - Erik Persoon

Samenwerking was steeds een van de antwoorden op de veranderingen. Ondernemers zijn over het algemeen eigenzinnig. Discussies over veranderingen gingen altijd al op het scherp van de snede. Niet iedereen liet zich zomaar overtuigen. Soms kwamen we ook gewoon niet tot eenzelfde conclusie en ontstond er tweespalt. De kunst was daarom om in ieder geval de sfeer goed te houden en te blijven praten met elkaar. Klik hier om het hele interview te lezen. 

Stem uit de Polder - Marja van den Ende
 • 21 mei 2023

Stem uit de Polder - Marja van den Ende

Marja is in 2005 in de Broekpolder komen wonen. Door haar gehandicapte zoon kwam ze op de Zwethlaan terecht. Hier was er ruimte om het huis aan te passen voor de zorg van haar zoon Tim. Ze was blij verrast en voelde zich meteen welkom toen ze al snel door haar buurvrouwen mee werd gevraagd op ‘vrouwen weekend’. Marja vindt het belangrijk om te weten wat er in haar omgeving speelt. In de werkgroep ontwikkelperspectief denkt Marja samen met andere bewoners én ondernemers mee over een gedragen en toekomstbestendige visie voor de Broekpolder. Klik hier om het hele interview te lezen. 

Agenda bijeenkomsten 2023

Mocht u als lid belangstelling hebben, kunt u zich aanmelden via info@broekpolder2040.nl. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden achter de inlogpagina via leden.

Ontwikkeling

Het participatieproces rondom Broekpolder2040 is wezenlijk anders. Waar andere ontwikkeltrajecten gekenmerkt worden door initiatief vanuit de overheden en vanuit dit initiatief overleggen met de verschillende stakeholders kenmerkt Broekpolders2040 zich door een bottom-up proces waarbij de grondeigenaren nadrukkelijk in de lead zijn.

 

“Het Broekpolder2040 traject pakken we samen op, staat open voor alle grondeigenaren binnen de Broekpolder: de gezamenlijkheid en elkaar iets gunnen biedt perspectief voor iedereen.”

 

‘Iedereen mag meedenken en meedoen’ is het mantra van de coöperatie Broekpolder 2040. Het ontwikkelperspectief kan echter niet geschreven worden door 101 bedrijven en 356 bewoners. Om wel tot een breed gedragen concept te komen zijn de Broekpoldernaren op verschillende manieren betrokken en is er veel samengewerkt.

Schrijven en ontwikkelen gebeurt binnen de coöperatie. Het ontwikkelperspectief is uitgewerkt in samenwerking met de werkgroep ontwikkelperspectief. Deze werkgroep heeft de verantwoordelijkheid om de belangen van de polder als geheel te behartigen. 

Het ontwikkelperpsectief bestaat uit een conceptueel en een ruimtelijk onderdeel. Het concept en de innovatieve aanpak zijn ontwikkeld met onderstuening van het Innovatiefonds Hagelunie

 

 

Introductie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Erik Persoon

Forever Plants

Juliƫtte Zwinkels

Huiseigenaar

Marcel van der Knaap

Roots

Ellen de Koning

Huiseigenaar

Emiel Barendse

BK Plant

Leden

Ben u lid van de coöperatie dan kunt u hier inloggen en meer informatie vinden over de coöperatie, bestuursvergaderingen, themagroepen en initiatieven. 

Indien u nog geen lid bent van de coöperatie dan kunt u het lidmaatschapsformulier via info@broekpolder2040.nl opvragen. Nadat u deze heeft ingevuld en ondertekend, kunt u deze mailen naar info@broekpolder2040.nl of sturen naar: Florpartners, Postbus 666, 2675 ZX Honselersdijk. 

Contact­gegevens

Wilt u meer informatie?

E-mail

info@broekpolder2040.nl

FAQ

Algemeen

1.            Wat is Coöperatie Broekpolder2040?

De coöperatie Broekpolder2040 is een coöperatie van ondernemers en huiseigenaren uit Broekpolder die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de polder om zo een toekomstbestendig en duurzaam gebied te creëren.

 

2.            Waar staat Coöperatie Broekpolder2040 voor?

De Coöperatie Broekpolder2040 is opgericht door grondeigenaren, voor alle grondeigenaren in de polder, bewoners en ondernemers. De visie en het doel van de coöperatie is gericht op het gezamenlijk ontwikkelen en herstructureren van het gebied. De bewoners en ondernemers in het gebied ontwikkelen in overleg met elkaar een toekomstbeeld hiervoor. Dit leidt tot een gebied dat toekomstbestendig is ingericht en waar de gebruikers trots op kunnen zijn. Dit toekomstbeeld kan en zal leiden tot een herindeling van het gebied voor wat betreft tuinbouwbedrijven, woningen, energie, groen, en water- en weginfrastructuur. De coöperatie zelf is een platform om met elkaar in gesprek te gaan en tot overeenstemming te komen.

De coöperatie heeft als doel het ontwikkelen/herstructureren van de Broekpolder tot een gebied waarin:

 • We samen een goede balans hebben tussen wonen & werken: een duurzaam en toekomstbestendig Broekpolder waar we met z’n allen trots op zijn;
 • Bedrijven continuïteitsperspectief hebben en een beter rendement kunnen halen;
 • Bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving.

 

3.            Waar kan ik informatie vinden over Broekpolder2040?

Meer informatie is te vinden op de volgende kanalen:

 • Website: www.broekpolder2040.nl
 • Facebook: Broekpolder2040
 • Nieuwsbrief en andere mails: u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@broekpolder2040.nl
 • Extra informatie is te vinden op de Ledenomgeving van Broekpolder2040 (hiervoor dient u lid van de coöperatie Broekpolder2040 te zijn)

 

4.            Hoe kan ik bijeenkomsten bijwonen van Broekpolder2040?

Wij zien u graag op een van onze bijeenkomsten! Er worden twee soorten bijeenkomsten georganiseerd:

 • Voor álle grondeigenaren van de Broekpolder: hiervoor kunt u een uitnodiging per mail of soms ook per post ontvangen. 4x per jaar vindt er een Broekpolder Café plaats waar iedereen welkom is. Hier wordt informatie gegeven over een actueel thema en kunt u alle vragen stellen direct aan het bestuur of het projectbureau Florpartners. Zie de agenda op de website voor het eerstvolgende Broekpolder Café.
 • Voor leden van de coöperatie: werkgroepen en Algemene Ledenvergaderingen. Hierover worden de leden per mail geïnformeerd.

Ontvangt u geen uitnodigingen per mail of wilt u lid worden? Stuur dan een mail met uw adres naar info@broekpolder2040.nl.

 

5.            Kan ik lid worden van Broekpolder2040?

Als u eigenaar bent van een stuk grond in het Broekpolder gebied kunt u lid worden van de coöperatie Broekpolder2040, zowel bewoners als ondernemers. Bij interesse in een lidmaatschap, kunt u een mail sturen naar info@broekpolder2040.nl voor het opvragen van een lidmaatschapsformulier of voor meer informatie.

 

6.            Welk gebied hoort bij de Broekpolder?

Broekpolder is het gebied tussen:

 •  “Veilingroute”:  N222 – N465
 • Middel Broekweg/Kerkstraat/Heulweg: N466
 • Wippolderlaan: N211

Exclusief:            

 • De dorpskern Kwintsheul
 • Het industrieterrein aan de Bovendijk
 • Recreatiegebied Wollebrand
 • Trade Parc Westland I
 • Trade Parc Westland II

Zie hierboven de afbeelding: alles wat binnen de groen/oranje kaders valt is het Broekpolder gebied (het oranje kader hoort hier niet bij).

 

7.            Hoeveel kost een lidmaatschap en wat krijg ik er voor?

De tarieven voor een lidmaatschap verschilt per categorie en ligt aan de functie van het eigenaarschap welke u heeft:

 • Huiseigenaar:                                                   € 50,00 incl. btw per jaar
 • Ondernemer (minder dan 2 hectare):    € 375,00 excl. btw per jaar
 • Ondernemer (meer dan 2 hectare):        € 750,00 excl. btw per jaar

Als u huiseigenaar én ondernemer bent, dan betaalt u alleen voor het lidmaatschap van ondernemer.

Door lid te worden van Coöperatie Broekpolder2040 kunt u zich ook aanmelden voor de werkgroepen en daar uw stem en ideeën laten gelden. U krijgt inloggegevens voor de ledenpagina waar u alle stukken uit het verleden kunt terug lezen. Ook wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergaderingen. Tot slot steunt u natuurlijk een mooi initiatief en maakt u het mogelijk om dit project tot een succes te maken.

 

8.            Waar wordt mijn lidmaatschapsgeld voor gebruikt?

Het geld voor uw lidmaatschap wordt gebruikt voor het financieren van onderzoeken en het opzetten en begeleiden van bijeenkomsten met alle stakeholders door het projectbureau.

 

9.            Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Voor het opzeggen van het lidmaatschap kunt een mail sturen naar info@broekpolder2040.nl.

 

10.          Hoe kan ik me aansluiten bij een werkgroep?

Door het aansluiten bij een werkgroep kunt u actief meedenken met de toekomstige ontwikkelingen van het gebied. We ontvangen u hier dan ook graag. U kunt een mail sturen naar info@broekpolder2040.nl met de melding dat u zich graag zou willen aanmelden. Voorwaarde is wel dat u lid bent van de coöperatie Broekpolder2040.

 

11.          Wat kan ik vinden op de ledenpagina van Broekpolder2040?

Bij het aanmelden als lid van Broekpolder2040 krijgt u inloggegevens voor de ledenpagina. Hier kunt u alle verslagen, presentaties, afbeeldingen en informatie die zijn gegeven rondom dit project terug vinden.

 

12.          Ik ben mijn wachtwoord vergeten voor de ledenomgeving, wat nu?

Wanneer u uw wachtwoord voor de ledenomgeving vergeten bent, kunt u gaan naar https://www.broekpolder2040.nl/aanmelden/documenten. Klik rechtsonder in het inlogscherm op ‘Wachtwoord vergeten?’. Vervolgens vult u uw emailadres in en krijgt u een mail toegestuurd met een link waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Let op: soms komt de mail binnen in de Ongewenste email of Spam-map. Mocht je helemaal geen mail ontvangen? Stuur dan een mail naar info@broekpolder2040.nl.

 

13.          Wat is de rol van het bestuur van de coöperatie?

De rol van het bestuur is het creëren van draagvlak, verantwoordelijkheid voor financiën en het bewaken van het proces en het jaarplan. Het bestuur van Coöperatie Broekplder2040 bestaat uit zowel bewoners als ondernemers uit het gebied en dit wordt gedaan op geheel vrijwillige basis. Eens in de zes weken vindt er een bestuursvergadering plaats met het bestuur en het projectbureau Florpartners. De conclusies en acties van dit overleg kunt u lezen op de ledenomgeving onder ‘Algemene informatie’. Heeft u interesse om bestuurslid te worden? Dan horen wij graag van u via info@broekpolder2040.nl.

 

14.          Kan ik statuten inzien?

Wanneer u lid bent van de coöperatie Broekpolder kunt u de statuten opvragen via info@broekpolder2040.nl.

 

Wonen

15.          In het gebied zijn de tuinbouwbedrijven bezig met aardwarmte, gaan we de huizen ook aansluiten?

Broekpolder wordt momenteel al van warmte voorzien vanuit 3 geothermiebronnen, te weten Trias Westland, Nature’s Heat en De Vogelaer. Dat is uniek in de wereld. Daarnaast is langs de Van Luycklaan een geothermieproject in wording. Hoe mooi zou het zijn dat, naast de tuinbouwbedrijven, ook de woningen van aardwarmte worden voorzien? Dit is ook onze ambitie alhoewel dit nog wel een complex en kostbaar proces lijkt te zijn. Sowieso kijken we aandachtig naar de collectieve verduurzaming van energie in de polder voor zowel ondernemers als bewoners.  

 

16.          Staat mijn woning in de weg?

In 2018 heeft de Gemeente Westland het ‘Werkboek Westland’ gepresenteerd, waarbij is aangegeven welke woningen in tuinbouwgebieden in Westland op al dan niet gewenste plekken staan. Dit is aangegeven in 3 categorieën. Coöperatie Broekpolder spant zich in om voor álle woningbezitters perspectief te bieden. Uitgangspunt is dat de Broekpolder groot genoeg is voor iedereen die er nu woont en/of onderneemt.

 

17.          Waar zijn de uitplaatsingslocaties voor bewoners van Broekpolder?

Momenteel wordt er met Gemeente Westland gesproken over mogelijke uitplaatsingslocaties. Hier is dus nog geen verdere informatie over.

 

18.          Wat is Compartiment 1?

Compartiment 1 is het gebied wat ligt tussen de Van Luyklaan, Bovendijk, Wippolderlaan en Veilingroute. Zie ook onderstaande afbeelding.

 

19.          Wat gebeurt er in Compartiment 1?

In compartiment 1 wordt op kleinere schaal gekeken naar alle wensen en toekomstplannen van de ondernemers en bewoners. Deze worden vervolgens naast elkaar gelegd en besproken met alle deelnemers om zo samen tot een toekomstbestendige ruimtelijke indeling te komen.

 

20.          Ik heb een vraag over vergunningen, waar kan ik deze stellen?

Voor vragen over vergunningen kunt u terecht bij Gemeente Westland. Hier heeft Coöperatie Broekpolder2040 namelijk geen zeggenschap over.

 

Stakeholders en bijeenkomsten

21.          Wie zitten er in het bestuur van Broekpolder2040?

U kunt de bestuursleden vinden op onze website onder het kopje Organisatie. Het bestuur komt eens in de zes weken bij elkaar voor een vergadering met het projectbureau Florpartners.

 

22.          Wie zitten er in de regiegroep?

In de regiegroep zitten onze convenant partners: Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. De vergaderingen met de regiegroep vinden eens in de 6 weken plaats onder leiding van het projectbureau Florpartners.

 

23.          Wat staat er in het convenant?

Het convenant is een document waarin meerjarige afspraken zijn geregeld tussen de coöperatie en de overheden over samenwerking, planvorming, planontwikkeling en ondersteuning. De hiervoor genoemde overheden zijn Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. U kunt het convenant hier vinden.

 

24.          Wie is projectbureau Florpartners en wat doen zij?

Florpartners is een adviesbureau gevestigd te Naaldwijk. Zij voeren onderzoeken en opdrachten van/voor het bestuur uit, organiseren de bijeenkomsten en houden als een spin in het web contact met de stakeholders van het project.

 

25.          Wat is een Broekpolder Café?

Het Broekpolder Café is een initiatief om de betrokkenheid van de eigenaren bij het project te vergroten. Vier keer per jaar vindt er een Broekpolder Café plaats waar men alle vragen kan stellen. Elk Broekpolder Café heeft een thema en gerelateerd tot dat thema zal er een korte informatieve presentatie gegeven worden. Na de presentatie is het tijd voor een borrel en kunnen alle vragen persoonlijk gesteld worden. Deze bijeenkomst is door iedereen te bezoeken. De datum voor het eerstvolgende Broekpolder Café kun je vinden op de website onder het kopje agenda.

 

26.          Hoe vaak vinden Algemene Ledenvergaderingen plaats?

Deze worden 1 à 2 keer per jaar georganiseerd.

 

27.          Heeft u een vraag die hier niet tussen staat?

Stuur ons dan gerust een mail via info@broekpolder2040.nl of bel naar 0174 612 416.

 

28.          Hoe kan ik in contact komen met Coöperatie Broekpolder2040?

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 • Door een mail te sturen naar info@broekpolder2040.nl
 • Door te bellen naar 0174 612 416

 

Introductie