Broekpolder 2040

 

De Broekpolder is een belangrijk gebied in het Westland, met duizenden inwoners, ruim honderd ondernemers ruim 425 hectare kassen en een natuurgebied van 40 hectare. Het gebied heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Ondernemers, bewoners, gemeente, provincie en Hoogheemraadschap werken daarin samen, op gelijkwaardige basis.

Coöperatie Broekpolder2040 bestaat uit ondernemers en huiseigenaren uit Broekpolder die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de polder. De coöperatie heeft als doel het ontwikkelen/herstructureren van Broekpolder tot een gebied waarin:

  • Er een goede balans is tussen wonen & werken
  • Bedrijven continuïteitsperspectief hebben en een beter rendement kunnen halen
  • Bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving.

Om dit te bekrachtigen is er een convenant getekend tussen de coöperatie Broekpolder2040 en gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. Hierin zijn meerjarige afspraken vastgelegd over samenwerking, planvorming, planontwikkeling en ondersteuning. Een uniek en grensverleggend proces, dat kan uitgroeien tot een voorbeeldaanpak voor andere tuinbouwgebieden in Nederland.

Zo maken we samen een duurzaame en toekomstbestendige Broekpolder waarop we met ons allen trots zijn.

Introductie
klik om te vergroten
Broekpolder

Nieuws

Inspiratie en kennissessies voor ondernemers
  • 20 februari 2024

Inspiratie en kennissessies voor ondernemers

Vanuit het project Energietransitie in de Broekpolder bieden wij ondernemers in de Broekpolder een reeks van inspirerende kennissessies en cursussen. Bekijk hier de onderwerpen. Op donderdag 29 februari organiseren wij een Kenniscafe in de Wollebrand waar Robert Solleveld van Kas als Energiebron u meeneemt in het curcusaanbod. Hans Pronk en Erik Bax zijn aanwezig om u alvast te inspireren. Naast het aanbod van cursussen worden er ook excursies georganiseerd; daarvoor kunt u zich inschrijven. Het Broekpolder Kenniscafe duurt van 15.30 tot 18.00 uur en we sluiten af met een drankje. Tot dan! U kunt zich hier inschrijven voor de informatie-bijeenkomst.

Nieuw bestuurslid Coöperatie Broekpolder stelt zich voor
  • 15 februari 2024

Nieuw bestuurslid Coöperatie Broekpolder stelt zich voor

Stephanie van der Gulik is vier jaar geleden met haar gezin in de Broekpolder komen wonen.  Ze is getrouwd met Jeroen en samen hebben ze drie kinderen: Twan (23), Babeth (21) en Rens (18). Voor die tijd woonden ze in Monster, maar ze waren op zoek naar een ruimere plek. Die plek vonden ze aan de Middel Broekweg, in een mooi vrijstaand huis. Stephanie, oorspronkelijk uit Honselersdijk, voelt zich nu meer dan thuis in het dorp waar ze opgroeide. Stephanie is voorgedragen als bestuurslid om de rol van Ellen de Koning, die afscheid nam tijdens de afgelopen ALV, invulling te geven. Lees hier de volledige Stem uit de polder!

Energiebesparingstool geeft inzicht
  • 1 februari 2024

Energiebesparingstool geeft inzicht

De ene ondernemer is de andere niet. Zo gebruikt de ene meer warmte dan de andere. Dat ligt soms aan het gewas, maar het kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld energiemaatregelen. Kas als Energiebron en AgroEnergy ontwikkelden samen een monitoringstool waarmee telers onderling hun energieprestaties en CO2-emissie kunnen vergelijken én elkaar zo verder kunnen helpen. De tool geeft bovendien inzicht in de mogelijkheden voor de energietransitie in de hele Broekpolder.

Lees hier het volledige bericht met o.a. Jasper van Zon, energie-analist bij AgroEnergy. 

Agenda bijeenkomsten 2024

Mocht u als lid belangstelling hebben, kunt u zich aanmelden via info@broekpolder2040.nl. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden achter de inlogpagina via leden.

Ontwikkeling

Broekpolder2040 is een zogenoemd bottom-up proces. Niet de overheid neemt het initiatief, maar de ondernemers en de inwoners. ‘Iedereen mag meedenken en meedoen’ is dan ook het motto van de coöperatie Broekpolder 2040.

Dat meedenken en meedoen gebeurt onder meer via werkgroepen en tijdens bijeenkomsten. Zo is er de werkgroep Ontwikkelperspectief. Deze werkgroep heeft de verantwoordelijkheid om de belangen van de polder als geheel te behartigen. Het ontwikkelperspectief bestaat uit een conceptueel en een ruimtelijk onderdeel. Het concept en de innovatieve aanpak zijn ontwikkeld met ondersteuning van het Innovatiefonds Hagelunie

Introductie

Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Iedereen –ondernemers én inwoners – doet zijn best om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Samenwerking is daarin vaak de sleutel. Daarom is Coöperatie Broekpolder2040 gestart met het project ‘Energie Transitie Broekpolder 2040’.

Daarmee laten we zien dat een collectieve aanpak van de energietransitie door ondernemers meer effect heeft dan wanneer ondernemers individueel maatregelen nemen.

In 2023/24 wordt voor een groot aantal ondernemers in kaart gebracht hoe zij aan de slag kunnen met de energietransitie. Daarnaast komt er een plan voor de gehele Broekpolder: hoe kan de energietransitie voor het gehele gebied eruitzien?

Het project wordt uitgevoerd door Coöperatie Broekpolder2040, Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

 

Introductie

Organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Erik Persoon

Forever Plants

Juliëtte Zwinkels

Huiseigenaar

Marcel van der Knaap

Roots

Stephanie van der Gulik

Huiseigenaar

Emiel Barendse

BK Plant

Leden

Bent u lid van de Coöperatie Broekpolder 2040, dan kunt u hier inloggen en meer informatie vinden over de coöperatie, bestuursvergaderingen, themagroepen en initiatieven.

 

Indien u nog geen lid bent van de coöperatie, dan kunt u het lidmaatschapsformulier via info@broekpolder2040.nl opvragen. Nadat u deze heeft ingevuld en ondertekend, kunt u deze mailen naar info@broekpolder2040.nl of sturen naar: Florpartners, Postbus 666, 2675 ZX Honselersdijk.

Contact-gegevens

Wilt u meer informatie?

E-mail

info@broekpolder2040.nl